RumahFitcom – Untuk membersihkan karat ada kaca sebetulnya bukanlah perkara yang sulit dan cukup mudah untuk dilakukan. Karat biasa timbul pada kaca yang sering terkena udara lembap seperti